Reprezentare si consiliere in domeniului dreptului muncii:

  1. Consultanta raporturi de munca
  2. Litiigii raporturi de munca: obligarea angajatorului la restituirea sumelor de bani retinute din salariu, la repararea prejudiciului suferit de angajat, la reintegrarea salariatului in functia avuta ulterior
  3. Contestatii impotriva deciziei de concediere a salariatului, impotriva deciziei de aplicare a sanctiunii disciplinare;
  4. Litigii in ceea ce priveste atragerea raspunderii salariatului de catre angajator pentru incalcarea clauzei de confidentialitate, pt reapararea prejudiciilor cauzate angajatorului, restituiri de sume incasate necuvenit
  5. Redactare Contract colectiv de munca , Regulament Intern , fisele postului pentru toate functiunile din organigrama