Ordinul de protectie

                Ca urmare a  constatarii statistice a cresterii gradului de violenta in familie, legiuitorul a modificat Legea nr. 217/2003 care reglementeaza ordinul de proectie , modul de emitere , procedura , sanctiunile porevazute pentru cei care nu il respecta . Astfel  in 21 iulie 2018,  a intrat în vigoare Legea nr. 174/2018 privind modificarea și completarea Legii nr. 217/2003  pentru prevenirea și combaterea violenței în familie, prin care se reglementează ordinul de protecţie provizoriu.

In  Sibiu acesta se va emite de către polițiștii care constată că există un risc iminent ca viața, integritatea fizică ori libertatea unei persoane să fie pusă în pericol printr-un act de violență domestic.

Atenţie! Încălcarea de către persoana împotriva căreia a fost emis un ordin de protecție provizoriu a oricăreia dintre măsurile dispuse prin acesta constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la o lună la un an.

Prin ordinul de protecţie provizoriu se dispun, pentru o perioadă de 5 zile, una ori mai multe măsuri de protecție, apte să contribuie la diminuarea riscului iminent constatat, dintre următoarele obligații sau interdicții:

  • evacuarea temporară a agresorului din locuința comună, indiferent dacă acesta este titularul dreptului de proprietate;
  • reintegrarea victimei și, după caz, a copiilor în locuința comună;
  • obligarea agresorului la păstrarea unei distanțe minime determinate față de victimă, față de membrii familiei acesteia ori față de reședința, locul de muncă sau unitatea de învățământ a persoanei protejate;
  • obligarea agresorului de a purta permanent un sistem electronic de supraveghere;
  • obligarea agresorului de a preda poliției armele deținute.

Dacă prin ordinul provizoriu de protecție s-a luat măsura evacuării temporare a agresorului, iar acesta nu are asigurată cazarea din altă sursă, i se va asigura de îndată informarea și orientarea, la cererea sa, către centrele rezidențiale care oferă cazare pentru persoanele fără adăpost sau adăposturile de noapte, gestionate de autoritățile administrației publice locale, sau orice alt loc adecvat.

În cazul în care agresorul nu dorește să beneficieze de cazarea pusă la dispoziție și optează să locuiască la o rudă sau la orice altă persoană, i se va solicita să dea o declarație privind adresa la care va locui și persoana care îi va asigura cazarea.

Punerea în aplicare a ordinului de protecție provizoriu

Obligațiile și interdicțiile dispuse împotriva agresorilor prin ordinele de protecție provizorii devin obligatorii imediat după emiterea acestora, fără somație și fără trecerea vreunui termen.

Perioada de 5 zile pentru care se dispun măsurile de protecţie se calculează pe ore, adică are o durată de 120 de ore, și începe să curgă de la momentul la care s-a emis ordinul de protecție provizoriu.

Polițiștii pot folosi forța și mijloacele din dotare, în mod adecvat și proporțional, pentru punerea în aplicare a măsurilor de protecție dispuse prin ordinele de protecție provizorii.

Ordinul de protecţie provizoriu se comunică agresorului și victimei. Comunicarea se realizează prin înmânarea, sub semnătură, a unei copii sau duplicat, după caz, al ordinului de protecție provizoriu, la locul emiterii acestuia, imediat după emitere. Ordinul de protecţie provizoriu se consideră comunicat agresorului și în următoarele situații:

  • agresorul refuză să primească o copie sau refuză să semneze de primire;
  • agresorul părăsește locul emiterii ordinului de protecție, după ce i s-a adus la cunoștință că este necesar să aștepte comunicarea rezultatului verificărilor ce se efectuează în legătură cu sesizarea privind violența domestică.

Contestarea ordinului de protecție provizoriu

Ordinul de protecţie provizoriu poate fi contestat la  Judecatoria Sibiu, în termen de 48 de ore de la comunicare. Contestația se judecă cu citarea părților. Neprezentarea acestora nu împiedică judecarea cauzei.

Contestația se soluționează în regim de urgență, dar nu mai târziu de data la care expiră termenul pentru care a fost emis ordinul de protecție provizoriu, în camera de consiliu, cu citarea organului constatator.

Participarea procurorului este obligatorie iar hotărârea prin care se soluționează contestația este definitivă.

            Procedura in sine este  una deosebit de dura impotriva celui care s-a emis acest ordin. Insa legea nu tine cont si de istoricul relatiilor dintre soti sau de viitorul acestuia. In situtia cand unul dintre soti de obicei barbatul este evacuat din locuinta care este  poate fi proprietatea sa exclusiva , relatiile dintre soti sau concubini pot fi iremediabil deteriorate. Interventia unui avocat care sa asigure consultanta necesara dar si unele sfaturi de viata sunt de multe ori benefice cuplului, acesta  putind sa-si reia viata familiara.

Cabinetul nostru ofera consultanta si reprezentare in instantele din Sibiu pentru contestarea ordinului dar si consilierea partilor in vederea depasirii acestor momente din viata de cuplu.